Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Soaken: leren rusten in God

 

 

 

 

 

 

Soaken: leren rusten in God

 

Soaken is een engelse term die betekent: 'doordrenkt worden'. Het is een begrip geworden, voortvloeiend uit de opwekking in een kerk in Toronto, waardoor tienduizenden kerken wereldwijd geestelijke vernieuwing ervaren hebben. In deze vernieuwing heeft God laten zien, dat Hij wil dat we als zijn kinderen leren om doordrenkt te worden van zijn Geest. Hij wil ons leren om te stoppen met alsmaar druk bezig te zijn. Want zonder dat we het weten zijn onze tijden van gebed en bijbellezen vaak niets maar dan het vervullen van een soort religieuze ‘plicht’, waarmee we hopen onze christelijke levenswandel op een hoger niveau te brengen. Hoewel gebed en bijbellezen absoluut noodzakelijk zijn, wil God ons leren dat juist de Bijbel een belangrijke waarheid leert, die we als christenen nog niet ten volle ontdekt hebben: leren rusten in God, leren stil zijn in Gods aanwezigheid, leren om gevuld te worden, leren onszelf zijn, ontspannen bij God, enz. Dat is soaken. Stil zijn bij God, in volkomen overgave en vertrouwen, is een buitengewoon krachtige sleutel tot genezing, kracht en bevrijding. Diepe innerlijke verfrissing Mensen die geleerd hebben om langere tijd gewoon stil te zijn bij God en Hem in hun hart te aanbidden en lief te hebben, getuigen van een zeer diepe innerlijke verfrissing. Bij velen is er een sterke toename van de werking van Gods Geest in hun leven en bediening. In Mozambique is er een bediening die door het geheim van te rusten in God een onvoorstelbare toename van wonderen en zegen ervaren hebben. In enkele jaren tijd zijn er zo’n vijfduizend kerken ontstaan. Gods aanwezigheid is bijzonder toegenomen. Hoe doe je het? Wat doe je dan precies? Heel eenvoudig: je gaat lekker zitten of liggen, het liefst leg je heel mooie aanbiddingsmuziek op (instrumentaal of met woorden), je richt je hart volledig op de Vader en Jezus en je vraagt of de heilige Geest je helemaal wil vullen. Je opent je hart volledig voor je Heer en je Geliefde Vader en Vriend en je nodigt Hem uit om je innerlijk op te vullen met zichzelf. Volkomen overgave Hoe komt het dat soaken zo’n zegen voortbrengt? Omdat je door te soaken letterlijk jezelf volledig kwetsbaar opstelt. Je gaat liggen of zitten en opent je helemaal voor je hemelse Vader. Geen zelfverdediging, geen angst, geen wantrouwen, maar volkomen overgave. Deze overgave zorgt ervoor dat je innerlijk veel intenser vervuld wordt met God. Hoe meer je jezelf opent, hoe meer God je kan vullen. Zo eenvoudig is het. Hoe meer je je afsluit, hoe minder God je kan vullen. Het is het principe dat iedereen kent. Geen angst voor demonen Is er geen gevaar dat demonen je gaan vullen? Neen. Want niemand die aan de Vader om een brood vraagt, zal een steen krijgen, zei Jezus. Hij voegde eraan toe: als jullie, verkeerde mensen, al aan je kinderen goede dignen geven, hoeveel te meer zal je Vader in de hemel de heilige Geest geven, aan zij die erom bidden? Je bent een kind van God, geborgen in zijn hand. Je bent veilig in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91 zegt het, letterlijk vertaald als volgt: Hij die verblijft in de geheime plaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Machtige, is veilig beschut, hij zegt over de Heer: 'Mijn schuilplaats en mijn burcht, mijn God, ik vertrouw op Hem' (Psalm 91:1-2) Spreuken 18:10 zegt het met deze woorden: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige rent erheen en is veilig.’ Als je toegeeft aan de angst voor demonen, dan negeer je eigenlijk alles wat de Bijbel zegt, van begin tot eind. Want van kaft tot kaft spreekt de Bijbel over de geborgenheid en veiligheid van oprechte kinderen van God, in zijn almacht. Hij is een liefhebbende Vader die zijn engelen beveelt om ons te dienen. Hij bedekt ons met zijn vleugelen, zegt Gods Woord steeds weer. Zeker iemand die bewust gaat schuilen bij Hem, is volkomen veilig. ‘Wie op de HERE vertrouwt, is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem, die er voor altijd is. Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen, zo is de HERE om Zijn volk. Niet alleen nu, maar altijd en tot in de eeuwigheid.’ (Psalmen 125:1-2) Dat is een absolute basiswaarheid van Gods Woord. Het is absurd te denken dat iemand die zich oprecht op Jezus Christus richt ineens overspoeld zou worden door satan. Dat kan niet. Wat zegt de Bijbel? Sommigen stellen zich de vraag of stil zijn bij God wel Bijbels is. Hieronder zie je enkele bijbelverzen die betrekking hebben op rusten, stil zijn, de Heer verwachten enz. Mediteer over deze verzen, zodat ze diep tot je kunnen doordringen. Lees ze niet vluchtig, maar neem tijd en richt er je hart op. Vraag de Heer om tot je te spreken over het belang van rusten in Hem. Noteer inzichten en openbaringen die je ontvangt, die je kunnen helpen ook aan anderen te leren hoe ze kunnen ‘soaken’, ofwel ‘doordrenkt raken’ in Gods aanwezigheid. Deze teksten zijn uit de vertaling van ‘Het Boek’ genomen. Bestudeer ze ook in andere vertalingen, zoals de NBG, Groot Nieuws en (Engelse) letterlijke vertalingen, om de volle rijkdom van Gods Woord te bevatten. Je zult verbaasd staan over hoe belangrijk God het blijkbaar vindt, dat wij leren rusten in Zijn aanwezigheid. Om zo vol vertrouwen te raken in Hem, te genieten van Zijn liefde, en onszelf te doordrenken van Zijn Geest, liefde, kracht en heerlijkheid. Dit is de sleutel die de TACF kerk in Toronto ons heeft geleerd; de bijbelteksten hebben zij ons gegeven. Veel mensen die in Toronto zijn geweest, en sindsdien elke dag soaken, ervaren grote wonderen in hun levens. Heidi Baker zegt: “Fruit just happens!”, wat zoveel wil zeggen als: “Vrucht dragen overkomt je gewoon!” Blinden zien, doven horen, doden worden opgewekt en de mensen zijn dolverliefd op Jezus en genieten van hun levendige en opwindende liefdesrelatie met God. Wil jij dat ook? Wil je dat jouw land verandert? Wil je MEER van God? Lees dan onderstaande teksten en pas het toe. Wordt een echte ‘Soaker’, doordrenkt van Jezus, en overal waar je komt vallen druppels van Zijn heerlijkheid op anderen... Verander jezelf, verander dit land. Wordt meer zoals Jezus, gewoon door BIJ Hem te ZIJN. Zo simpel is het.
Lees deze bijbelverzen: De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk. Psalm 23:1-3 Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij van binnen. Psalm 131:2 Mediteer in je hart, terwijl je ligt, en wees stil. Psalm 4:4 Want de HERE God, de Heilige van Israël, zegt: "Alleen door naar Mij terug te keren en op Mij te wachten, kunt u worden gered; in rust en vertrouwen ligt uw kracht, maar dat wilt u niet."- Jesaja 30:15 Maar wie naar Mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken. Spreuken 1:33 Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Psalm 37:7 Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht. Mattheus 11:28 Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Hebr. 4:9-11 Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die wachten op de HERE, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Jesaja 40:29-31 Wees sterk en wacht op de HERE. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de HERE te wachten. Psalm 27:14 Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Jesaja 55:1 De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Maar Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het eten. Lukas 10:39 Maar Ik zal haar opnieuw het hof maken en haar de woestijn in leiden en tot haar hart spreken. Hosea 2:14 Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen VOL van de Heilige Geest. Efeze 5:17, 18  

@Door Renate Sörensen www.real-life.nl

 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl