Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

De Heilige Geest is het Levende water
 
 
 
 
De Heilige Geest is het Levende water
 
 
Jezus Christus riep ooit luid, tijdens een groot godsdienstig feest, in de stad Jeruzalem: 'Als er iemand dorst heeft, laat hem bij MIJ komen. Ik verzeker jullie: iedereen die in Mij gelooft zal merken dat zijn binnenste een BRON zal worden, waaruit stromen van levend water zullen vloeien.'
Deze stromen van levend water zijn een beschrijving van de Heilige Geest die God geeft aan iedereen  Jezus zag de leegte. De honger. De dorst. Het verlangen bij de mensen naar wat ECHT bevredigt. Naar wat hen ECHT gelukkig maakt.
Hij zag: op dit feest, hoewel het groots en religieus is, hoewel er veel over God gesproken wordt, zijn mensen toch leeg en dorstig.
Ook vandaag doet Jezus Christus deze uitnodiging. Want ook vandaag ziet hij de leegte, de honger die veel christenen hebben. Hij weet dat alle mooie woorden en alle activiteit in de kerken, vaak goed bedoeld, hen geen echt LEVEN geven. Het is vaak maar een religieus gebeuren, zonder dat de rivier van de heilige Geest echt kan stromen.
Mensen praten wel veel over God, maar ze ERVAREN zijn LEVEN niet. Dat is heel erg.
Daarom doet Jezus ook naar jou toe de uitnodiging:
'Als je DORST hebt, kom dan bij MIJ'. Als je verlangt naar ECHT LEVEN, strek je dan uit naar de vervulling van de heilige Geest, die Jezus je geeft, als je bij hem komt.
Teveel mensen praten enkel over Jezus, zonder dat ze echt komen drinken van zijn Geest. Dat is een zeer groot verschil.
Het beeld van het WATER is in de Bijbel ook vaak het WOORD van God. Daarom kun je de woorden die God je rechtstreeks ingeeft en door je heen spreekt, absoluut beschouwen als de stromen van de heilige Geest.

Heb je dorst? Verlang je ernaar om de heilige Geest meer in je leven te zien werken? Wil je de stromen van levend water laten opborrelen?

Vraag dan aan Jezus Christus ELKE dag om je te vullen met zijn Geest.
Bron: Real Life 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl