Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 
 
 
Reiniging
 
 
De belofte van Jezus voor ons:
 
 "Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in he
m als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt."
 
Johannes 4 : 13,14
 
 
Reiniging voor wie vuil is, verkwikking voor wie zich lamlendig voelt.

Door het toerustend werk van de Heilige Geest ga je duidelijker beseffen wie je bent en wie je door Gods genade mag zijn.

De vervulling met de Heilige Geest betekent dat je niet op een regenbak lijkt, maar op een bron.

Je mag die gave aanpakken en in ontvangst nemen.

Een proces waarbij je elke dag weer met open handen voor God staat...
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Here , laat mij rein zijn.
 
Here , laat mij rein zijn.
Reinig mij van al mijn zonden.
Reinig mij met Uw kostbare Bloed.
Reinig mij in geest en in waarheid.
 
Here ik kom terug tot U
Ik zoek U, met heel mijn hart.
Ik hunker naar uw heerlijkheid.
Laat u vinden,Here.
 
Here, U bent zo goed.
U bent zo wonderbaar.
U vergeeft iedere zonde
en iedere fout in mijn leven.
U verdient alle lof en eer.
 
Here, laat de hemelen U prijzen.
laat de engelen U dienen.
Laat de mensen voor U buigen.
Laat Uw Heerlijkheid openbaar worden.
 
Lofoffers breng ik aan U.
Vredeoffers zijn aan U
want alleen U komt alle eer toe.
Alleen U !!!          
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl