Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

  photo waterfall_zps658ed325.gif

 

 Welkom op

Levend Water

 

 Laat je verfrissen en verkwikken.

  

@Beloved Daughter

  

Reacties

 

 

Bron van levend water
 
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig God
en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]

geef jezelf aan Jezus die jou geneest
laat hem je omarmen en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]

Bron van levend water ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig God
en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
Reacties
 
 
 
 
De Heilige Geest is het Levende water
 
 
Jezus Christus riep ooit luid, tijdens een groot godsdienstig feest, in de stad Jeruzalem: 'Als er iemand dorst heeft, laat hem bij MIJ komen. Ik verzeker jullie: iedereen die in Mij gelooft zal merken dat zijn binnenste een BRON zal worden, waaruit stromen van levend water zullen vloeien.'
Deze stromen van levend water zijn een beschrijving van de Heilige Geest die God geeft aan iedereen  Jezus zag de leegte. De honger. De dorst. Het verlangen bij de mensen naar wat ECHT bevredigt. Naar wat hen ECHT gelukkig maakt.
Hij zag: op dit feest, hoewel het groots en religieus is, hoewel er veel over God gesproken wordt, zijn mensen toch leeg en dorstig.
Ook vandaag doet Jezus Christus deze uitnodiging. Want ook vandaag ziet hij de leegte, de honger die veel christenen hebben. Hij weet dat alle mooie woorden en alle activiteit in de kerken, vaak goed bedoeld, hen geen echt LEVEN geven. Het is vaak maar een religieus gebeuren, zonder dat de rivier van de heilige Geest echt kan stromen.
Mensen praten wel veel over God, maar ze ERVAREN zijn LEVEN niet. Dat is heel erg.
Daarom doet Jezus ook naar jou toe de uitnodiging:
'Als je DORST hebt, kom dan bij MIJ'. Als je verlangt naar ECHT LEVEN, strek je dan uit naar de vervulling van de heilige Geest, die Jezus je geeft, als je bij hem komt.
Teveel mensen praten enkel over Jezus, zonder dat ze echt komen drinken van zijn Geest. Dat is een zeer groot verschil.
Het beeld van het WATER is in de Bijbel ook vaak het WOORD van God. Daarom kun je de woorden die God je rechtstreeks ingeeft en door je heen spreekt, absoluut beschouwen als de stromen van de heilige Geest.

Heb je dorst? Verlang je ernaar om de heilige Geest meer in je leven te zien werken? Wil je de stromen van levend water laten opborrelen?

Vraag dan aan Jezus Christus ELKE dag om je te vullen met zijn Geest.
Bron: Real Life 

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Het paradijs in jouw hart
 
De schepper van het paradijs wil van jouw hart 
een Hof van Eden maken!
 
Beste lezers,
Onze wereld is voor een groot deel verpest door de geldzucht en onverschilligheid van de zondige mensen. Je vind niet zoveel plaatsen meer waar je de oorspronkelijke paradijselijke schoonheid kunt zien, die God gemaakt had op aarde.
 
God zag het en zei zelf, diep 
onder de indruk: ‘Het is zeer goed.’
Gelukkig zijn er nog plaatsen om ons heen waar je restanten kunt vinden van Gods wondermooie schepping. Niets is nog zo mooi als toen het was vòòr de zondvloed, die de aarde verwoestte, maar toch zie je hier en daar nog kostbare parels van Gods schepping.
 
Gelukkig is God nog steeds de Schepper. En Hij wil het paradijs in jouw hart herscheppen!
De eerste mens was volmaakt geschapen naar het beeld van God. We kunnen ons niet indenken hoe PUUR die mens was, zonder besmetting van het kwaad, zonder angst, zonder haat.
 
Zo wilde God de mens hebben: een wondermooie, zuivere afstraling van Hemzelf.
Maar de duisternis verleidde de mens om het kwaad toe te staan en alles veranderde...
Nu wil God ons echter herscheppen, ons helemaal nieuw maken. Hij wil ons een compleet nieuw hart geven, door de heilige Geest. De oorspronkelijke schoonheid die Hij legde in de eerste mens wil Hij herstellen in jou, en nog meer zelfs.
 
'Volgens zijn plan heeft hij
ons nieuw leven gegeven
door de verkondiging van de waarheid,
zodat wij in zekere zin de eersten
van de nieuwe schepping zijn.'
(Jakobus 1:18)
 
Jezus Christus is gekomen, als de Zoon van God, om je vrij te maken van het kwaad. Hij is aan het kruis gestorven als een Lam, dat geofferd werd als verzoeningsoffer voor de mensen.
 
Als je Hem aanroept als je verlosser en zijn vergeving ontvangt, dan geeft Hij je een compleet nieuw hart, dat zonder zonde is.
We hebben wel de keuze of we in die nieuwe gesteldheid leven of niet. Je kunt nog steeds haat, zelfzucht en oneerlijkheid de kans geven zich in je hart te nestelen.
 
'Maar jij hebt Christus leren kennen! Je hebt van hem gehoord, je bent in hem onderwezen en hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is.
Laat daarom je vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door valse verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
Vernieuw de geest die je denken beheerst. Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware eerlijkheid en heiligheid.' 
(Efeze 4:20-24).'
 
Door de verlossing die Jezus je geeft, heb je de kans gekregen jezelf samen met Jezus aan het kruis te laten nagelen, zodat je oude, slechte mens sterft. Dan sta je samen met Jezus op uit de dood en leef je als een nieuw mens. Verlost van het kwaad, verlost van je zelfzucht.
 
'Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'
(2 Korinthe 5:17)
En dan kun je leven in de liefde die God is. 
Wondermooi is dat!
Wat een paradijs is je eigen hart dan...
 
Veel groetjes,

David Sorensen 

Reacties
 
 
 
 
 
Levend Water
 
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
 
Johannes 7: 37 -39

 

Reacties

 

 

  

   

"Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst.  Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat  water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven  voortkomt."

  

Johannes 4 : 13,14

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

‘Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift’

(Joh.7:37,38).

Reacties
 
 
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows
And it brings refreshing wherever it goes
Through the valleys and over the fields
The river is rushing
And the river is here
The river of God
Sets our feet a’dancing
The river of God
 
Fills our heart with cheer
The river of God
Fills our mouths with laughter
And we rejoice
For the river is here
The river of God Is teaming with life
And all who touch it
Can be revived
And those who linger
On this river’s shore
 
Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go
To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run
We dance with laughter giving praise to the Son
CHORUS
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier. Heer,
vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles vor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein) Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je,
Hij verwacht je en Hij zegt:
"Ontmoet mij hier."
(Refrein) Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
 
Opwekking nr. 642
Reacties
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul,
Let your Holy Spirit come and take control,
Of every situation that has troubled my mind,
All my cares and burdens on to you I roll.
Father, Father, Father.
Give your life to Jesus,
let Him fill your soul,
Let Him take you in His arms and make you whole,
As you give your life to Him,
He'll set you free,
You will live and reign with Him eternally.
Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control,
Hold me in your loving arms and make me whole,
Wipe away all doubt and fear and take my pride,
Draw me to your love and keep me by your side.
 
Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul
Let your Holy spirit come and take control,
Of every situation that has troubled my mind,
All my cares and burdens onto you I roll.
Father, Jesus, Spirit
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl